Seuraa syksyn tapahtuman agendan julkistuksia

Seuraa syksyn tapahtuman agendan julkistuksia

Tapahtuman sisältöä on alettu julkaista. Ensimmäisenä julkaisemme asiakasesimerkkejä sisältävän osaseminaarin, jossa tullaan kuulemaan miljoonaa kansalaista koskettavasta BizTalk 2013 ja SQL Server 2014 toteutuksesta, suuren suomalaisen kaupungin Single Sign-On toteutuksesta Azuren ja F5:n avulla ulkoisiin Saas-palveluihin sekä suuren suomalaisen yliopiston ConfigManager ja Operations Manager toteutuksesta.

Puolen päivän mittaisessa asiakascase osaseminaarissa pääset seuraamaan seuraavia aiheita:

  • Miljoonan kansalaisen BizTalk 2013 ja SQL Server 2014 – Case HUS
    eArkistointi ja eResepti. Erittäin korkea käytettävyys. Liittäminen HL7 -sovellukseen. ~100 miljoonaa sanomaa kuukaudessa. HL7 -integraatioiden tekeminen BizTalkilla.
  • Suuren suomalaisen kaupungin Single Sign-On toteutus Azuren ja F5:n avulla ulkoisiin SaaS –palveluihin
    Uusi kustannustehokas tapa toteuttaa SSO ulkoisiin SaaS -palveluihin Azuren avulla siten, että se toimii erilaisien alustojen kanssa ilman federointia.
  • Opit Suuren suomalaisen yliopiston ConfigManager ja Operations Manager toteutuksesta
    Mitä kaikkea opittiin tämän erittäin monipuolisen käyttöönoton eri vaiheissa? Kuule ja hyönynnä työssäsi.