NamesDays agenda

NamesDays – agenda ja träkit

SE HELPOMPI PILVI – AZURE track


Poista turha työ, saa enemmän aikaan Azurella. Miksi käyttää aikaa rautaan, lisensseihin, käyttöjärjestelmän hoitamiseen ja päivittämiseen, käyttääksesi palvelua, kun voisi vain ottaa palvelun käyttöön? Vaikkapa VDI käyttöön lisäämällä vain sovellukset? Millainen on optimaalinen hybridiympäristö?

Avauspuheenvuorossa Joe Wilson ja Jussi Roine kertovat millä tavoin Microsoft Azure auttaa IT asiantuntijaa poistamaan turhan työn ja saamaan enemmän aikaan samassa ajassa. Azuren avulla voit koota virtuaalikoneista ja Azuren valmiista palveluista palvelukeskuksen pilveen, jossa hoidat vain oleelliset asiat.

Joe Wilson, Microsoft Corporation
Jussi Roine MVP, Microsoft Certified Master, Onsight / Names

Azure Backupin ja Azure Site Revoveryn avulla voit varmistaa tiedot tai synkronoida virtuaalikoneesi joko toiseen saliin tai pilveen josta voit käynnistää varasalin tarpeen niin vaatiessa. Käyttämällä varasalina pilveä, ei ole tarpeen tehdä suuria investointeja laitteistoihin vaan käytät kapasiteettia silloin kun tarvetta siihen on. Samalla kopiot ovat tallessa fyysisesti eri paikassa.

Arto Roth, MCT, MCSE / Onsight

Azure Active Directoryn avulla voit yhdistää hakemiston toimimaan vaikkapa Office 365:n kanssa tai esimeriksi tallentaa organisaatiosi ulkopuoliset käyttäjät Azuren hakemistoon. Premium -version avulla voit tarjota käyttäjille kertakirjauksen satoihin SaaS -palveluihin sekä kysytyn ”Multi-Factor Authentication” -toiminnon, myös kysytty salasanojen nollaus itsepalveluna on vaivatonta toteuttaa.

Esittelemme esimerkkiratkaisun kuinka voidaan toteuttaa lähes kaikkien kuntien etsimä ratkaisu siitä miten Azure Active Directoryn avulla voidaan toteuttaa ratkaisu usein vaihtuvien ulkopuolisien käyttäjien päästystä käyttämään kunnan palveluita.

Esityksen sisältö tarkentuu myöhemmin

Merkittävä osa Suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hankkii tietotekniikkansa palveluna. Millainen on optimoitu ratkaisu rakentaa palveluna tarjottava hybridiympäristö, joka yhdistää asiakkaan oman konesalin tai palvelimet Azure -pilvestä käytettäviin palvelimiin tai palveluihin.

 

Tutustumme ratkaisun arkkitehtuuriin, rakenneosiin ja palveluihin, joiden avulla voidaan koota joustavia ratkaisuita, optimoiden paikallisen ja pilviympäristön edut.

Tuoreimmat tiedot siitä mitä Azure -virtuaalikoneilla on mahdollista tehdä ja parhaat käytännöt mitä niillä kannattaa tehdä. Käytännön kokemuksia migraatioista, tuotannosta ja optimoinnista eri tietokannoille ja ohjelmistoille. Tarkastelemme avoimuusnäkökulmaa ja tukea eri käyttöjärjestelmille. Virtuaaliverkkojen, hybridiverkkojen ja kuormantasauksen parhaat käytännöt.

 

Päivitä tietosi pilven virtuaalikoneista ja verkoista ajan tasalle tämän luennon avulla.

Perinteisiä levyjärjestelmiä haastavat ratkaisut joissa tiedon massavarasto on pilvessä ja levyjärjestelmää edustaa nopeaa levytilaa tarjoava laite, joka toimii kuin perinteinen levyjärjestelmä. Luennon aikana tutustumme millaisia kyvykkyyksiä tällainen Stor Simple -ratkaisu tarjoaa ja vertaamme miten se eroaa Azure Files -ratkaisusta.

 

Luennon puhujat vertaavat 15 vuoden kokemuksella levyjärjestelmistä uusia pilviratkaisuita ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia.

TIETOTURVA / ASIAKASESIMERKIT track


Nollapäivähaavoittaisuudet ovat pahimpia tilanteita joiden kanssa IT-osasto voi joutua tekemisiin. Siksi on tärkeää tietää kuinka voit paremmin suojautua 0-päivähaavoittuvuuksia vastaan?

EMET -työkalu ja sen käyttö palvelimissa ja työasemissa. Muut keinot ja käytännöt suojautumiseen.

Joonas Karjalainen
Principal PFE, Microsoft

ConfigMgrin perusominaisuudet eivät suoraan täyttäneet Aalto yliopiston tarpeita ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien jakelun osalta. ConfigMgr kuitenkin tarjoaa hyvän tavan laajentaa perustoimintoja esim. PowerShellin avulla.

Tule tutustumaan, kuinka hanke optimoitiin vastaamaan Aalto -yliopiston tarpeita käyttämällä tähän Powershell -skriptausta ja hyödynnä opit omassa ympäristössäsi.

Petri Paavola, MVP, Names / Aalto
Panu Saukko, MVP, Names / ProTrainIT

Kuinka tulee toimia kun ympäristössäsi haivaitaan tietomurto tai -poikkeama, siten etteivät murtautujan jäljet katoa?

DFIR, ennalta varautuminen ja valmistautuminen. Teknisiä ja prosesseihin liittyviä vihjeitä. Toiminta kun tilanne eskaloituu.

Jussi Perälampi, Senior Security Consultant, Nixu Oy

Esityksen sisältö tarkentuu myöhemmin

eArkistointi ja eResepti. Erittäin korkea käytettävyys. Liittäminen HL7 -sovellukseen. ~100 miljoonaa sanomaa kuukaudessa. HL7 -integraatioiden tekeminen BizTalkilla.

Timo Tarhonen, Tietotarha
Aki Piisinen, Consultant, Microsoft

TOIVEAIHEET track


Enää ei ole mitään syytä miksi SQL Serveriä ei voisi virtualisoida! Käymme läpi kaikki SQL Serverin kannalta tärkeät resurssit ja asetukset, jotta virtualisoitu SQL Server on yhtä nopea kuin fyysinenkin.

Vesa Tikkanen on toinen maailman kahdesta Microsoft Certified Master: SQL Server ja Microsoft Certified Solution Master: Data Platform sertifioinnit suorittaneesta henkilöstä

Vesa Tikkanen, Names / Qumio

Yhä useampi ottaa käyttöön pilvipalveluita ja haluaa yhdistää käyttäjätunnukset kertakirjausta varten. Tällöin vastaan tulee Federaation rakentaminen. Aihe pysyy toiveaiheiden kärkipäässä vuodesta toiseen joten tarvetta tälle luennolle tuntuu olevan.

Kari kertoo pitkällä kokemuksella kuinka federaatio suunnitellaan ja toteutetaan, sekä mihin haasteisiin hän on hankkeissaan työrmännyt ja kuinka ne kannattaa ratkoa. Mikäli federaation pystyttäminen on sinulla edessä, on tämä luento must.

Kari Kuosa, Names / ProTrainIT 

Esityksen sisältö tarkentuu myöhemmin
Windows Server 2012 R2 tarjoaa vakiona kattavan virtualisoinnin etätyöpöydille, sovelluksille ja VDI-virtuaalikoneille. Server 2012 R2 tarjoaa myös muita virtualisointia tukevia ominaisuuksia vakiona suoraan käyttöjärjestelmässä. Uusittu RDS/VDI tarjoaa samoja ominaisuuksia ja päätelaitetukea, kuin kilpailijoilla on ollut jo pitkään. Onko Microsoft kuronut etumatkan kiinni?

 

Esityksessä demotaan ja käydään läpi Microsoft RDS/VDI:n teknisiä ominaisuuksia, pohditaan virtualisoinnin roolia perinteisten työasemien rinnalla sekä esitetään (mahdoton?) ajatus siitä, että VDI-ympäristöön ei välttämättä tarvitsekaan hankkia ”maailmanlopun” levyjärjestelmiä ja rautainfraa.” Entä jos sen hankkii pilvestä? Mitä eroa on paikallisella ja pilvitoteutuksella?

 

Petri Paavola, MVP Names / Aalto YO

SharePointin räätälöinti muuttui täysin 2013 -versiossa. Nyt on vuosi kokemuksia takana sovellusten tekemisestä uudella tavalla. Mitä on opittu räätälöintien ostajan kannalta, ylläpitäjän kannalta ja koodaajan kannnalta. Mitä ovat Do’s & Dont’s?

Tässä luennossa mennään syvälliselle tasolle sovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa (taso 400)

 

Jussi Roine MVP, Microsoft Certified Master, Onsight / Names

Olli Jääskeläinen, Microsoft Certified Master, Innofactor

ICT-HANKINNAT / ICT JA LIIKETOIMINTA track


Kilpailuoikeuteen, julkisiin hankintoihin ja ICT-oikeuteen erikoistuneet juristit Ilona Pilkama-Paajanen ja Arto Lindfors Fondialta kertovat konkreettisia esimerkkejä ja kokemuksia hyvistä ja huonoista käytännöistä julkisissa ICT-hankinnoissa. Saamme myös kurkistuksen hankintalakiin tulossa oleviin muutoksiin.

 

Ilona Pilkama-Paajanen, Fondia

Arto Lindfors, Fondia

Leena Kanerva on kartoittanut vuosien ajan Tietra -projektissa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta, tietotyötä ja investointeja tietotekniikkaan. Tästä on syntynyt kuva siitä, mihin suomalaiset tietohallintojohtajat uskovat ja mihin investoivat. Mitä oikeasti on tekeillä tuottavuusratkaisuissa ja pilveen siirtymisessä. Toiveosiona: paketti vai räätäliprojekti, miten rakennan liiketoimintaa tukevan pitkäjänteisen järjestelmäarkkitehtuurin.

Lisenssointiratkaisujen asiantuntija Mikko Halonen täydentää kuvan kertomalla, miten uudet pilvi/hybridikokonaisuudet kannattaa lisenssoida optimaalisesti. Enterprise Agreement, Azure…

Leena Kanerva, Names / Erica Partners

Mikko Halonen, Comparex

Nyt on tilaisuus saada liiketoiminta-träkin puhujilta vastaukset ja neuvot juuri sinua askarruttaviin kysymyksiin hankintojen, liiketoimintahyötyjen varmistamisen, lisenssoinnin alueelta. Tule kysymään ja keskustelemaan, tuo oman organisaatiosi konkreettinen tilanne ratkaistavaksi tai pöyhi strategisia linjauksia yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.

 

Ilona Pilkama-Paajanen, Fondia

Arto Lindfors, Fondia

Leena Kanerva, Names / Erica Partners

Mikko Halonen, Comparex