Ohjelma

Microsoft DevDays & NamesDays 2014

 

Seuraa meitä Facebookissa ja saat heti tietää tapahtumaan liittyvistä lisäyksistä ja muutoksista.

 

Ajankohtaiset aiheet päättäjille
Erikoisosiona luvassa on tärkeää uutta asiaa hankintojen juridiikasta jokaiselle, joka tekee hankintoja ja kilpailutuksia, sekä suosittu strategiat ja roadmapit -osuus.

Ajankohtaiset aiheet kehittäjille
Sisällön kolme teemaa ovat pilvialusta, työkalut ja modernit sovellukset. Käymme läpi uusimpia teknologioita, työkaluja ja mielenkiintoisia asiakasratkaisuja näiden teemojen alla. Asiantuntijoina tilaisuudessa iso joukko suomalaisia ja ulkomaisia kehittäjiä – perinteiseen DevDays –tyyliin. Tule päivittämään itsesi uusiin teknologioihin ja työkaluihin.

Käytännön osaamista ja ideoita
Tapahtuman toinen painoalue on parhaat opit ja käytännöt nykyisillä teknologioilla toteutetuista hankkeista, ympäristöjen rakentamisesta sekä tuotannosta. Kuulet, miten muut ovat suunnitelleet ja toteuttaneet hankkeita. Luennoimme tietoturvasta kahden huippuluennoijan panoksella, aiheina mm. kysytty aihe eli nollapäiväaukoilta suojautuminen. Mukana tapahtumassa on myös kansainvälisiä luennoitsijoita.


NamesDays – agenda ja träkit

SE HELPOMPI PILVI – AZURE track


Poista turha työ, saa enemmän aikaan Azurella. Miksi käyttää aikaa rautaan, lisensseihin, käyttöjärjestelmän hoitamiseen ja päivittämiseen, käyttääksesi palvelua, kun voisi vain ottaa palvelun käyttöön? Vaikkapa VDI käyttöön lisäämällä vain sovellukset? Millainen on optimaalinen hybridiympäristö?

Avauspuheenvuorossa Joe Wilson ja Jussi Roine kertovat millä tavoin Microsoft Azure auttaa IT asiantuntijaa poistamaan turhan työn ja saamaan enemmän aikaan samassa ajassa. Azuren avulla voit koota virtuaalikoneista ja Azuren valmiista palveluista palvelukeskuksen pilveen, jossa hoidat vain oleelliset asiat.

Joe Wilson, Microsoft Corporation
Jussi Roine MVP, Onsight / Names

Azure Backupin ja Azure Site Revoveryn avulla voit varmistaa tiedot tai synkronoida virtuaalikoneesi joko toiseen saliin tai pilveen, josta voit käynnistää varasalin tarpeen niin vaatiessa. Käyttämällä varasalina pilveä, ei ole tarpeen tehdä suuria investointeja laitteistoihin vaan käytät kapasiteettia silloin, kun tarvetta siihen on. Samalla kopiot ovat tallessa fyysisesti eri paikassa.

Azure Active Directoryn avulla voit yhdistää hakemiston toimimaan vaikkapa Office 365:n kanssa tai esimeriksi tallentaa organisaatiosi ulkopuoliset käyttäjät Azuren hakemistoon. Premium -version avulla voit tarjota käyttäjille kertakirjauksen satoihin SaaS -palveluihin sekä kysytyn ”Multi-Factor Authentication” -toiminnon, myös kysytty salasanojen nollaus itsepalveluna on vaivatonta toteuttaa.

Esittelemme esimerkkiratkaisun; kuinka voidaan toteuttaa lähes kaikkien kuntien etsimä ratkaisu siitä, miten Azure Active Directoryn avulla voidaan toteuttaa usein vaihtuvien ulkopuolisien käyttäjien pääsy kunnan palveluihin.

Esityksen sisältö tarkentuu myöhemmin

Merkittävä osa Suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hankkii tietotekniikkansa palveluna. Millainen on optimoitu ratkaisu rakentaa palveluna tarjottava hybridiympäristö, joka yhdistää asiakkaan oman konesalin tai palvelimet Azure -pilvestä käytettäviin palvelimiin tai palveluihin.

 

Tutustumme ratkaisun arkkitehtuuriin, rakenneosiin ja palveluihin, joiden avulla voidaan koota joustavia ratkaisuita, optimoiden paikallisen ja pilviympäristön edut.

Tuoreimmat tiedot siitä mitä Azure -virtuaalikoneilla on mahdollista tehdä ja parhaat käytännöt mitä niillä kannattaa tehdä. Käytännön kokemuksia migraatioista, tuotannosta ja optimoinnista eri tietokannoille ja ohjelmistoille. Tarkastelemme avoimuusnäkökulmaa ja tukea eri käyttöjärjestelmille. Virtuaaliverkkojen, hybridiverkkojen ja kuormantasauksen parhaat käytännöt.

 

Päivitä tietosi pilven virtuaalikoneista ja verkoista ajan tasalle tämän luennon avulla.

Perinteisiä levyjärjestelmiä haastavat ratkaisut joissa tiedon massavarasto on pilvessä ja levyjärjestelmää edustaa nopeaa levytilaa tarjoava laite, joka toimii kuin perinteinen levyjärjestelmä. Luennon aikana tutustumme millaisia kyvykkyyksiä tällainen Stor Simple -ratkaisu tarjoaa ja vertaamme miten se eroaa Azure Files -ratkaisusta.

 

Luennon puhujat vertaavat 15 vuoden kokemuksella levyjärjestelmistä uusia pilviratkaisuita ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia.

TIETOTURVA / ASIAKASESIMERKIT track


Nollapäivähaavoittuvaisuudet ovat pahimpia tilanteita joiden kanssa IT-osasto voi joutua tekemisiin. Siksi on tärkeää tietää kuinka voit paremmin suojautua 0-päivähaavoittuvuuksia vastaan?

EMET -työkalu ja sen käyttö palvelimissa ja työasemissa. Muut keinot ja käytännöt suojautumiseen.

Joonas Karjalainen
Principal PFE, Microsoft

ConfigMgrin perusominaisuudet eivät suoraan täyttäneet Aalto yliopiston tarpeita ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien jakelun osalta. ConfigMgr kuitenkin tarjoaa hyvän tavan laajentaa perustoimintoja esim. PowerShellin avulla.

Tule tutustumaan, kuinka hanke optimoitiin vastaamaan Aalto -yliopiston tarpeita käyttämällä tähän Powershell -skriptausta ja hyödynnä opit omassa ympäristössäsi.

Petri Paavola, MVP, Names / Aalto
Panu Saukko, MVP, Names / ProTrainIT

Kuinka tulee toimia kun ympäristössäsi haivaitaan tietomurto tai -poikkeama, siten etteivät murtautujan jäljet katoa?

DFIR, ennalta varautuminen ja valmistautuminen. Teknisiä ja prosesseihin liittyviä vihjeitä. Toiminta kun tilanne eskaloituu.

Jussi Perälampi, Senior Security Consultant, Nixu Oy

Esityksen sisältö tarkentuu myöhemmin

eArkistointi ja eResepti. Erittäin korkea käytettävyys. Liittäminen HL7 -sovellukseen. ~100 miljoonaa sanomaa kuukaudessa. HL7 -integraatioiden tekeminen BizTalkilla.

Timo Tarhonen, Tietotarha
Aki Piisinen, Consultant, Microsoft

TOIVEAIHEET track


Enää ei ole mitään syytä miksi SQL Serveriä ei voisi virtualisoida! Käymme läpi kaikki SQL Serverin kannalta tärkeät resurssit ja asetukset, jotta virtualisoitu SQL Server on yhtä nopea kuin fyysinenkin.

Vesa Tikkanen on toinen maailman kahdesta Microsoft Certified Master: SQL Server ja Microsoft Certified Solution Master: Data Platform sertifioinnit suorittaneesta henkilöstä

Vesa Tikkanen, Names / Qumio

Yhä useampi ottaa käyttöön pilvipalveluita ja haluaa yhdistää käyttäjätunnukset kertakirjausta varten. Tällöin vastaan tulee Federaation rakentaminen. Aihe pysyy toiveaiheiden kärkipäässä vuodesta toiseen, joten tarvetta tälle luennolle tuntuu olevan.

Kari kertoo pitkällä kokemuksella kuinka federaatio suunnitellaan ja toteutetaan, sekä mihin haasteisiin hän on hankkeissaan työrmännyt ja kuinka ne kannattaa ratkoa. Mikäli federaation pystyttäminen on sinulla edessä, on tämä luento must.

Kari Kuosa, Names / ProTrainIT 

Esityksen sisältö tarkentuu myöhemmin
Windows Server 2012 R2 tarjoaa vakiona kattavan virtualisoinnin etätyöpöydille, sovelluksille ja VDI-virtuaalikoneille. Server 2012 R2 tarjoaa myös muita virtualisointia tukevia ominaisuuksia vakiona suoraan käyttöjärjestelmässä. Uusittu RDS/VDI tarjoaa samoja ominaisuuksia ja päätelaitetukea, kuin kilpailijoilla on ollut jo pitkään. Onko Microsoft kuronut etumatkan kiinni?

 

Esityksessä demotaan ja käydään läpi Microsoft RDS/VDI:n teknisiä ominaisuuksia, pohditaan virtualisoinnin roolia perinteisten työasemien rinnalla sekä esitetään (mahdoton?) ajatus siitä, että VDI-ympäristöön ei välttämättä tarvitsekaan hankkia ”maailmanlopun” levyjärjestelmiä ja rautainfraa.” Entä jos sen hankkii pilvestä? Mitä eroa on paikallisella ja pilvitoteutuksella?

 

Petri Paavola, MVP Names / Aalto YO

SharePointin räätälöinti muuttui täysin 2013 -versiossa. Nyt on vuosi kokemuksia takana sovellusten tekemisestä uudella tavalla. Mitä on opittu räätälöinnin ostajan kannalta, ylläitäjän kannalta tai koodaajan kannnalta. Mitä ovat Do:t ja Don’t:it?

 

Tässä luennossa mennään syvälliselle tasolle sovellusten suunniteluussa ja toteutuksessa (taso 400)

 

Jussi Roine MVP, Names / Onsight

Olli Jääskeläinen (Innofactor)

ICT-HANKINNAT / ICT JA LIIKETOIMINTA track


Kilpailuoikeuteen, julkisiin hankintoihin ja ICT-oikeuteen erikoistuneet juristit Ilona Pilkama-Paajanen ja Arto Lindfors Fondialta kertovat konkreettisia esimerkkejä ja kokemuksia hyvistä ja huonoista käytännöistä julkisissa ICT-hankinnoissa. Saamme myös kurkistuksen hankintalakiin tulossa oleviin muutoksiin.

 

Ilona Pilkama-Paajanen, Fondia

Arto Lindfors, Fondia

Leena Kanerva on kartoittanut vuosien ajan Tietra -projektissa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta, tietotyötä ja investointeja tietotekniikkaan. Tästä on syntynyt kuva siitä, mihin suomalaiset tietohallintojohtajat uskovat ja mihin investoivat. Mitä oikeasti on tekeillä tuottavuusratkaisuissa ja pilveen siirtymisessä. Toiveosiona: paketti vai räätäliprojekti, miten rakennan liiketoimintaa tukevan pitkäjänteisen järjestelmäarkkitehtuurin.

Lisenssointiratkaisujen asiantuntija Mikko Halonen täydentää kuvan kertomalla, miten uudet pilvi/hybridikokonaisuudet kannattaa lisenssoida optimaalisesti. Enterprise Agreement, Azure…

Leena Kanerva, Names / Erica Partners

Mikko Halonen, Comparex

Nyt on tilaisuus saada liiketoiminta-träkin puhujilta vastaukset ja neuvot juuri sinua askarruttaviin kysymyksiin hankintojen, liiketoimintahyötyjen varmistamisen, lisenssoinnin alueelta. Tule kysymään ja keskustelemaan, tuo oman organisaatiosi konkreettinen tilanne ratkaistavaksi tai pöyhi strategisia linjauksia yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.

 

Ilona Pilkama-Paajanen, Fondia

Arto Lindfors, Fondia

Leena Kanerva, Names / Erica Partners

Mikko Halonen, Comparex

 


 

Microsoft DevDays – agenda ja träkit

CLOUD track

Transient faults, faults that can often be corrected with a retry, are a fact of life for distributed application developers. As cloud based applications are distributed by nature, the requirement for a solid transient fault handling strategy is critical to the success of applications and services.

The Windows Azure storage client API provides basic transient fault handling out-of-the-box and will automatically retry service calls when transient faults are detected. Although this default behavior may be suitable in some scenarios, there are many cases when configuration and customization of transient fault handling will be required. The Windows Azure storage client API allows for extensive customization of transient fault handling logic allowing developers to provide a quick response to user based applications, and increased reliability to asynchronous services.

The Transient Fault Handling Application Block from the Microsoft Patterns and Practices team provides transient fault handling capabilities for many Windows Azure services. Like the storage client API this application block will allow for customization of the transient fault detection and retry strategies, allowing application developers to tailor the behavior to suit their application.

This demo intensive session will start out by explaining the theory and requirements for a transient fault handling strategy. The transient fault handling capabilities provided by Windows Azure will then be demonstrated using a range of scenarios and different Windows Azure services. The requirements and techniques for customizing transient fault handling behavior will be discussed and demonstrated.

Serving up content on the Internet is something our web sites do daily. But are we doing this in the fastest way possible? How are users in faraway countries experiencing our apps? Why do we have three webservers serving the same content over and over again? In this session, we’ll explore the Windows Azure Content Delivery Network or CDN, a service which makes it easy to serve up blobs, videos and other content from servers close to our users. We’ll explore simple file serving as well as some more advanced, dynamic edge caching scenarios.

 

Reaktiiviset järjestelmät perustuvat neljään prinsiippiin; event-driven, scalable, resilient and responsive. Esityksessä käymme läpi nämä prinsiipit kohta kohdalta ja katsomme, mitä ne tarkoittavat arkkitehtuurin, suunnittelun ja ohjelmoinnin kannalta. Käymme läpi useampia eri malleja, kirjastoja, frameworkeja ja arkkitehtuurisia tyylejä, joilla reaktiivisia järjestelmiä ja ohjelmointia voidaan tehdä. Näistä esimerkkeinä. Reactive Extension (Rx), C# async/await, actor-malli ja Microservices

http://www.reactivemanifesto.org/. http://research.microsoft.com/en-us/projects/orleans/ http://en.wikipedia.org/wiki/Halo_4

Jouni esittelee vappuna julkaistun sovelluksen, jolla ohjataan työskentelyä vilkkaassa ja äärimmäisen reaaliaikaisessa ympäristössä. Käytettyjen teknologioiden joukosta löytyy mm. Microsoft Azure, SignalR, ASP.NET MVC, Web API, HTML5, Angular.js, Azure Active Directory ja monta muuta. Tarjolla on tarinaa arkkitehtuurista, ylläpidosta, käyttökokemuksista – ja tietysti myös siitä, mikä kaikki meni pieleen.
Esityksessä esitellään Azuressa jo toimivan suomalaisen TeamUp:n varautuminen käyttäjämäärien massiiviseen kasvuun analyyttisesti käyttökustannus-skenaarioilla. Metriikkana käytetään pilvialustan kustannusten aiheuttajia: CPU/prosessointiaikaa, tietokantojen/tallennuksen määrää ja suorituskykyä, liikennettä ulospäin ja CDN-jakelua skaalautumisen elementtinä. Ratkaisumallina tarkastellaan JSON-olioiden hallittua välitallennusta, HTTP(S) protokollan cache-optioita ja käyttäjäkohtaisen tiedon tallentamista ja prosessointia jQuery-kirjastojen avulla web-selaimessa sekä täysiverisessä mobiilisovelluksessa.

TOOLS track

Kehittäjä on vuosi vuodelta vaikeampien valintojen edessä. Teknologiapolkujen määrä kasvaa koko ajan, ja avoimen lähdekoodin maailma on avautunut myös Microsoft-kehittäjälle. Mikä Azuren rooli tulee olemaan? Mihin Visual Studio kehittyy? Mitä web-kehittäjän pitää tietää alkavana vuonna? Entä muut laitteet – mobiili, Android, iOS, Windows-rauta? Tässä esityksessä luodaan kokonaiskuvaa siitä, mikä kehittäjiä koskettaa vuoden 2015 aikana.

More and more of the logic of a web application is moved to the client, and so also logging and insights into the usage flow, right? It’s probably so that things that occur on the client side never reach beyond console.log(). It’s here that Application Insight comes to our rescue. Application Insight in Visual Studio Online allows you to monitor and gather data about the flow on the client to get to know your web application in depth. You will get an introduction to how Application Insight works and how we can integrate it with AngularJS and VanillaJS.

.

JavaScript ohjelmat ovat kasvaneet parin rivin koodipätkistä monen tuhannen rivien ohjelmiksi. Esityksessä paneudutaan TypeScript kieleen, joka laajentaa JavaScriptiä erilaisilla ominaisuuksilla joiden avulla kompleksisuutta ja moni-toimija kehitystä pyritään hallitsemaan. TypeScript ei kuitenkaan rajoita kehittäjää: TypeScript käännöksen lopputulos on JavaScript tiedosto, jota voidaan edelleen ajaa jokaisessa selaimessa ja eri laitteilla. Käydään läpi kielen rakenteet, työkalut ja debuggaus kuviot.
MaestroNG on suomalainen, markkinoiden nykyaikaisin pilvipalveluna tarjottava toiminnanohjaus kaupan ja palvelun aloille. Organisaatiomme on käyttänyt Visual Studio Onlinea keskeisenä työvälineenä MaestroNG-tuotteen kehityksessä jo yli neljänkymmenen sprintin verran. VSO on tarjonnut erinomaiset keinot skaalata kehitysprosessia ja toimia ketterästi. Esittelen käytännön esimerkkien kautta kuinka VSO auttaa hallitsemaan kokonaisuutta tuotesuunnittelusta kehitykseen, laadunvarmistukseen ja tuotantoympäristön monitorointiin. Integroidulla kokonaisratkaisulla saa ohjelmistokehityksen eri sidosryhmät yhden välineen ääreen, mikä helpottaa elämää ja parantaa lopputulosta. Esimerkkinä backlogin ja taskien hallintaa, testitapausten hallintaa sekä buildeja pilvessä ja paikallisesti.

Näytän myös kuinka hyödynnämme Application Insightsin palvelinagenttiin perustuvaa monitorointia, ulkopäin tehtävää Availability-valvontaa sekä clientin instrumentointiin perustuvaa seurantaa, jotka kaikki yhdessä auttavat näkemään tuotantoympäristön sisään ja valaisemaan miten kokonaisjärjestelmä oikeasti toimii. Ei tarvitse arvailla, kun virhetilanteesta näkee yksityiskohdat koodiriviä, sen muutoshistoriaa, ajonaikaisia arvoja, palvelimen konfiguraatiomuutoksia ja performance countereja myöten.

SQL Server 2014 sisältää täysin muistinvaraisen, lukottoman tietokannan taulumallin jonka avulla on mahdollista nopeuttaa sovellusten suoritusnopeutta radikaalisti – vai onko? Muistinvaraisuus lupaa paljon mutta mitä sinun tulee ottaa huomioon muistinvaraisessa prosessoinnissa ja minkälaisissa sovelluksissa teknologiasta saadaan eniten irti? Sessio on hyvin demopainoteinen, jossa esimerkkien avulla katsomme miten teknologiaa tulee hyödyntää oikein!

  • In-Memory OLTP teoria ja rakenne
  • Nopeusdemo on-prem ja azure
  • Mitä ottaa huomioon – rajoitukset
  • Muistin loppuminen
  • Väärän tyyppiset taulut ja rakenteet
  • Taulun muokkauksen rajoitukset
  • SQL Serverin hallitsematon uudelleenkäynnistys
  • Parhaimmat hyödyntämiskohteet

MODERN track

Sovelluksia on voinut tehdä jo pitkään monenlaisille eri Windows-alustoille. Usein on kuitenkin tarve toteuttaa samoja toiminnallisia ominaisuuksia eri Windows-alustoille toteutettaviin sovelluksen versiohin. Nykyään tyypilliset kohdealustat ovat Windows 8- ja Windows Phone -alustat. Esitys käsittelee erityisesti Build 2014-konferenssissa esiteltyä uutta Universal Apps-konseptia ja mitä se tarkoittaa sovellusten rakenteen kannalta. Samalla pohditaan myös yleisemmin samaa ongelmatiikkaa – miten sovelluskoodi kannattaa jäsentää jos osa siitä tarvitaan jakaa usean eri alustalle toteutetun käyttöliittymän taustalla. Aihepiiriin kuuluvat Universal Appsin lisäksi ainakin Portable Class Library-tyyppiset projektit ja sovelluslogiikan hostaus pilvessä.

When we are talking about enterprise mobile applications there’s few topics that always raise. Authentication, Off-line support and notifications. These are the topics that are going to be tackled during this session. This sessions is going to show how to leverage Microsoft Azure Mobile Service .net for back-end and build the clients for iOS, Android, Windows Phone and Windows 8.

After this sessions you understand how to leverage Microsoft Azure when building enterprise mobile applications

 

ASP.NETin seuraava versio on suurempi mullistus kuin yksikään edeltäjänsä. Muutosten pääteemoina on vanhojen rönsyjen siivoaminen, ja sovelluskehityksen sekä tuotantoonsiirron helpottaminen. Esityksessä käydään läpi tärkeimpiä muutoksia, ja analysoidaan niiden vaikutusta kehittäjän elämään.

The requirements for APIs have changed as they are designed for native mobile applications and JavaScript applications. On these platforms using technology like SOAP is more difficult and XML is heavy as a payload. RESTful APIs are easier to consume and with ASP.net Web API they’re easy to build too. On these clients also the authentication options are limited and the common way is to use token-based authentication, in which the credentials are verified by a third party and the service and client do not have to deal with passwords. Using Azure Active Directory (AD) we can easily secure our services using a token-based authentication. In this session I present and demonstrate the technologies needed for building RESTful APIs using ASP.net and securing those using Azure AD.

.

In this session, we are going to cover relevant issues when building a cross-game authentication/identification and store platform in the Windows ecosystem. We are going to talk about creating a unified authentication system and linking multiple apps to use your store service in Microsoft Azure. We will give some brief examples of the options available as well as some information on what can and cannot be done in the current state of the constantly changing Windows ecosystem.